Molio har netop udgivet Byggeriets Digitale Barometer 2020. Barometeret giver et aktuelt billede af de udfordringer og barrierer, som byggeriets virksomheder oplever i forbindelse med digitalisering.

Digitalisering har ikke flyttet sig væsentligt de seneste år

Sammenligner man dette års undersøgelse med 2018, så har byggeriets digitalisering ikke flyttet sig meget. Det er fortsat områder som er knyttet til strategiske forhold, efterfulgt af forhold, som er knyttet til organisation og kompetencer, der er mest digitale. De mindst digitale områder er fortsat knyttet til samarbejde og brug af data.

Flere virksomheder mødes af flere digitale krav

Digitaliserings udvikling kan også aflæses gennem de krav kunderne stiller. Det er især i forbindelse med offentlige byggerier der stilles krav om brugen af digitale løsninger, hvilket også gjorde sig gældende i 2018.

Den seneste undersøgelse fra Molio viser nu også at kunderne i stigende grad stiller krav om digitale processer og løsninger i forbindelse med nye erhvervsbyggerier og nye boligbyggerier. Derudover er der en stigning i andelen af virksomheder, som oplever krav om digitale processer og løsninger i forbindelse med anlægsreparation og renoveringsarbejde.

Der er udbytte at hente ved digitalisering

Til trods for at byggeriets digitale udvikling har stået stille de sidste par år, oplever hovedparten af byggeriets virksomheder (ca. 96%) i 2020 fortsat, at der er et udbytte at hente ved digitalisering, det gælder især ved;

  • Øget kvalitet og færre fejl
  • Hurtigere og mere effektive processer
  • Bedre samarbejde med kunder leverandører og andre
  • Deling af data og viden (både internt og eksternt)
  • Reduktion af omkostninger

Ser man på de kommende tre år, så forventer man at indsamling, analyse og brug af data vil have en større betydning for deres aktiviteter end man ser i dag. Det gælder især hos bygherrer, ingeniører og entreprenører.

Stor barriere for digitalisering

Undersøgelsen peger ligeledes på de væsentligste barrierer for den digitale udvikling for byggeriet, hvilket primært knyttes til samarbejdsformerne i byggeriet, manglende digital kultur og til manglende kompetencer.

Du kan læse hele undersøgelsen her.

Vil du høre mere om, hvordan iKontrol understøtter dit byggeri?

Vores rådgivere er klar til at tage en uforpligtende snak med dig, så tøv ikke om at kontakte os herunder.

+45 7060 5855

salg@ikontrol.dk

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.