Produktionsvirksomheder

iKontrol er Danmarks bedste løsning til dokumentation og kvalitetssikring

Ferreo anvender iKontrol til dokumentation og kvalitetskontrol

iKontrol til produktionsvirksomheder

iKontrol er et fleksibelt og alsidigt system, der muliggør tilpasning til virksomheder i en bred vifte af brancher. iKontrol anvendes af en række producerende virksomheder, som har brug for løbende dokumentation og kvalitetskontrol. Stålproducenten, Ferreo, anvender iKontrol til systematisk kvalitetssikring, når de producerer ståltanke, og systemet har skabt stor tilfredshed blandt såvel medarbejdere som kunder. Ferreos kunder kan holde øje med den løbende dokumentation, uanset hvor i verden de befinder sig, og de kan således holde styr på, om der bliver brugt de rigtige materialer, samt om svejsningen bliver udført korrekt. Samtidig nyder medarbejderne godt af systemet, fordi det bliver nemmere for dem at arbejde systematisk, og man undgår derfor, at der sker fejl i processen.

Tjeklister og formularer

iKontrol er et todelt-system, der består af en app og et administrationssystem. Administrationssystemet anvendes af kontormedarbejderen, der opsætter de tjeklister og formularer, der ønskes udfyldt. App’en anvendes af produktionsmedarbejderen til afkrydsning og besvarelse af førnævnte formularer. Når kontormedarbejderen opsætter tjeklister og formularer, kan disse opdeles i mapper og navngives, således de er logiske for lige præcis det arbejde, der udføres i produktionsvirksomheden. Tjeklisterne og formularerne kan tildeles relevante fagpersoner såsom svejseren, og på denne måde undgår man forvirring, fordi medarbejderne slipper for at holde styr på tjeklister, der ikke er relevante for dem. Tjeklisterne kan ligeledes opsættes med validering, og de kan således udløse registreringer i virksomhedens øvrige systemer. Eksempelvis kan en afvigelsesregistrering i iKontrol automatisk udløse en registrering i virksomhedens ledelsessystem.

 

Nem dokumentation

iKontrol gør det nemt at vedhæfte dokumentation såsom billeder, lyd og tekst via. app’en. Kontormedarbejderen kan desuden tilføje hjælpedokumenter til besvarelsen via. administrationssystemet, så produktionsmedarbejderen er sikker på, at udførelsen sker i overensstemmelse med de pågældende retningslinjer. Yderligere giver iKontrol mulighed for løbende at trække rapporter over udførte kontroller og evt. definerede kontrolmængder, så det er nemt at holde overblik over, hvilke kontroller der er gennemførte, og hvor meget der mangler.  

Mange produktionsvirksomheder har behov for at kunne generere afvigerapporter, og dette kan iKontrol ligeledes være behjælpelig med. I iKontrols system kan du registrere og journalisere dine data, og du kan således lave en fyldestgørende dokumentation bag hvert enkelt afvigelsesregistrering. Når en medarbejder opdager en afvigelse i produktionsarbejdet, kan denne tage et billede af afvigelsen og derefter angive, hvem der har ansvaret for udbedringen samt angive deadline. En anden fordel ved iKontrol er desuden, at systemet kan konfigureres op til registrering af stikprøver. Via. administrationssystemet kan man opsætte skemaer, der kan bruges i forbindelse med stikprøver, og i denne forbindelse kan man lave tjeklister. Yderligere kan man lave en automatisk afvigelsesregistrering, såfremt stikprøven ikke lever op til kvalitetskravene.

Spar tid med iKontrol

Engang skulle man udføre kvalitetskontrol med papir og blyant, og dokumentationen skete ikke løbende, men først i slutningen af processen kunne man samle al relevant dokumentation i én udførlig rapport. I dag findes der heldigvis en bedre og mere nutid metode, der er både tidsbesparende og effektiv. iKontrols digitale løsning til kvalitetssikring og dokumentation sparer en bred vifte af produktionsvirksomheder en masse tid og besvær, og dette er noget virksomheden, Ferreo, kan nikke genkendende til, hvorfor de er flittige brugere af systemet.

 

Brugervenlighed i top

Det kan være svært at overbevise sine medarbejdere om, at man skal implementere et nyt system; for hvorfor droppe den gammeldags metode, når den nu virker? Svaret er, at arbejdsgangene bliver effektiviserede gennem en digital model, og derfor bør man overveje at implementere et system såsom iKontrol. iKontrol er brugervenligt for alle i organisationen, og det er derfor vellidt af dem på kontoret såvel som produktionsmedarbejderne, der nemt kan sætte flueben ved tjeklister og formularer samt foretage dokumentation. En anden fordel er, at systemet fungerer 100% offline, og produktionsmedarbejderen er derfor ikke afhængig af at have forbindelse til internettet, når man eksempelvis skal afkrydse tjeklister eller fotodokumentere på produktionsfabrikken.