Kemp & Lauritzen har opnået store besparelser med iKontrol

Kemp & Lauritzen er Danmarks største tekniske installationsvirksomhed med over 2.000 medarbejdere og spidskompetencer inden for samtlige tekniske fagområder. Virksomheden har 30 skema- og opgavelicenser hos iKontrol og har været på systemet i ca. halvandet år. Signar Hammer er vores kontaktperson og en meget begejstret herre for systemet. Vi fik sat ham i stævne en grå efterårsdag i oktober. Det er der kommet denne case ud af. Læs bl.a. om, hvorfor Kemp & Lauritzen valgte iKontrol som leverandør, og hvad de har opnået med samarbejdet. Vi kan godt afsløre, at der er tale om store besparelser.

Hvad har I opnået med iKontrol?

Vi er gået fra at bruge papir og blyant til at blive papirløse. Tidligere samlede vi vores dokumentation i mapper. I dag journaliserer vi direkte i iKontrol-systemet, og det betyder, at vi slipper for at printe og bære rundt på papirer, som bliver væk og efterfølgende skal uploades, printes og gemmes i mapper.

Hvilke forbedringer ønskede I med iKontrol?

Vi ville gerne undgå, at vores folk stod i kø ved vores printere. Tidligere indsamlede vi al information med papir og blyant for derefter at arkivere det. Det betød, at vores printere arbejdede i døgndrift for noget, som vi ikke tjente penge på. Ved at fjerne papir og blyant og journalisering via mapper, har vi fjernet køen ved printerne – og folk er nu meget mere effektive i deres arbejde. Printerne er derved blevet overflødige, da vi kan journalisere direkte i iKontrol, mens vi arbejder. Vores udekørende medarbejdere sparer køreturene ind på kontoret for hente deres sager, da de modtager dem direkte i iKontrol.

Hvilke andre forbedringer har I opnået?

Vi har opnået store besparelser på den tid vi anvender i indsamlingen af vores dokumentation. Derudover har vi højnet kvaliteten af vores kvalitetssikring. Tidligere blev alt printet ud og lagt i mapper. Det slipper vi for med iKontrol. Alt samles nemlig på projektet og gemmes direkte i systemet.

Har I opnået de mål, som I satte med iKontrol?

I høj grad. Det skyldes, at iKontrol er lækkert opbygget og nemt at bruge. Til sammenligning kan jeg nævne Facebook. Der findes ingen brugermanual til Facebook, men alligevel kan alle finde ud af at bruge det. Sådan er det også med iKontrol. På kun tre måneder, har vi fået alle mand på systemet, så det er gået hurtigt.

 

Samtidig sparer vi en masse tid på alle vores projekter. Alle relevante papirer, dokumenter og tegninger bliver lagt i systemet ved projektets start. Det betyder, at vi kan foretage vores dokumentation direkte i systemet, og vi slipper for at skulle ind på kontoret. Det er super effektivt, når mange medarbejdere anvender systemet i deres arbejde.

Hvad har været den største gevinst med iKontrol?

Tidligere havde vi en fuldtidsansat til at oprette og forprogrammere alle ark på alle vores sager. Det har vi ikke mere! Med iKontrol har vi skåret funktionen ned fra fem til to arbejdsdage om ugen – og arbejdet kan desuden udføres fra et hvilket som helst sted, da det bliver oprettet direkte i iKontrol-systemet. Det kan ikke blive mere fleksibelt og er en meget stor besparelse for os.

 

Det har også betydet, at vores udekørende ansatte ikke behøver at køre forbi kontoret for at hente nye sager – ligesom de heller ikke skal tilbage for at aflevere dem igen. Alt kører elektronisk via iKontrol.

Læs også om, hvordan iKontrol hjalp Jytas med at effektivisere deres kvalitetssikring og gøre den digital.

Hvis du har spørgsmål til vores løsning til

Kemp & Lauritzen,

kan du kontakte os på 7060 6055.

Signar Hammer
Projektchef, Kemp & Lauritzen