HVORFOR iKONTROL?

Læs herunder, hvorfor kunderne har valgt iKontrol

10 registreringer mere i timen

Med iKontrol kan du gennemsnitligt udføre 18 registreringer i timen mod kun otte med almindeligt papir + digitalkamera.

 

Det er en forbedring på 124%!

Hurtigere journalisering

Med iKontrol halveres tiden brugt på journalisering og afrapportering. Gennemsnitligt spares en time per 10 registreringer.

 

Det er en forbedring på 100%!

Din dokumentation er sikret

Før iKontrol svarede 85% af adspurgte, at de enten dagligt, ugentligt eller månedligt mistede dokumentation eller tegninger.

 

Med iKontrol sikrer du din dokumentation!