Der findes desværre mange eksempler på tvister som opstår mellem en entreprenør og en bygherre, når et byggeprojekt er afsluttet og entreprenøren kræver betaling for det ekstraarbejde der er foretaget under byggearbejdet.

I de fleste entreprisekontrakter fremgår det oftest at en entreprenør kan kræve betaling for et stykke ekstraarbejde, såfremt at de enkelte aftalesedler er godkendt og underskrevet fra bygherrens side. Derfor kan kravet om betaling afvises såfremt disse godkendelser ikke er indhentet rettidigt.

Eksempel på en klassisk tvist
Efter afslutningen af et byggeprojekt kræver en entreprenør betaling for sit ekstraarbejde, der er foretaget under byggeriet. Entreprenøren giver til kende at byggeriet ikke kunne gennemføres, hvis ikke ekstraarbejdet blev udført.

Til trods for at byggeriet ikke kunne gennemføres, medmindre ekstraarbejdet blev udført fra entreprenørens side, nægter bygherre at betale for ekstraarbejdet og peger på det aftalegrundlag der fremgår i entreprisekontrakten. Ligeledes understreges det på flere byggemøder, hvor det tydeligt står, at der ikke kan kræves betaling for ekstraarbejde, hvis ikke der forelægger en godkendelse fra bygherren på den enkelte aftaleseddel

Det er eksempler som ovenstående, mange entreprenører kan ende i og det kan både koste tid og penge, at få sine penge for det ekstraarbejde man har foretaget sig.

Bevisbyrden påhviler entreprenøren

Entreprisekontrakter er som regel udarbejdet med hjælp fra de vejledende arbejdsbetingelser der fremgår i AB92 og nu i den nye AB18, hvor paragraf 25 stk. 4 skriver:

Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke arbejdets udførelse.

Ligeledes hviler bevisbyrden (jf. bevisbyrderegler) også den som vil opnå noget ved en aftale, hvilket i denne situation vil være dig som entreprenør.

Løsning: Styrk processen og lad dig digitalisere

De fleste entreprenører klarer deres aftalesedler manuelt med papir og pen. Desværre er det ikke altid at repræsentanter fra bygherren er repræsenteret på byggepladsen og derfor ikke altid får indsamlet den godkendelse der skal til, for at ekstraarbejdet er accepteret hos bygherren.

Hos iKontrol har vi løbende været i dialog med branchen om at løfte de udfordringer der findes på byggepladsen. Blandt andet ved at digitalisere processen omkring aftalesedler. Ved at ændre arbejdsprocessen til en digital proces, sikrer du også at alle i virksomheden arbejder ens og der altid bliver registreret på samme måde, uanset, hvem der registrerer det enkelte ekstraarbejde.

I iKontrol ser processen således ud:

null

Opret aftaleseddel i iKontrol

null

Send til bygherre for godkendelse

null

Bygherre gennemgår aftaleseddel

null

Modtag notifikation efter godkendelse

null

Klar til fakturering

Ved at digitalisere registrering af jeres ekstraarbejde, håber vi på hos iKontrol, at kunne hjælpe dig og din virksomhed til at få en struktureret proces, som er den samme hver gang. På den måde er du altid sikker på at bygherren har modtaget aftalesedlen og du har automatisk historik for alle dine registreringer.

Vil du høre mere om, hvordan iKontrol understøtter dit byggeri?

Vores rådgivere er klar til at tage en uforpligtende snak med dig, så tøv ikke om at kontakte os herunder.

+45 7060 6055

salg@ikontrol.dk

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.