iKontrol tilbyder i samarbejde med Lekon en række spændende e-learningskurser, der kan opkvalificere dig og dine medarbejdere, så I er opdaterede på den nyeste viden inden for branchen.

Intelligente værktøjer kræver intelligente medarbejdere

Hos iKontrol bidrager vi til bedre byggeri i hverdagen ved at tilbyde digitale værktøjer, der letter hverdagen for vores kunder i byggebranchen – både på kontoret og i marken.

De digitale værktøjer letter hverdagen ved at gøre processer kortere og nemmere, men de kan ikke stå alene. Til det udførende arbejde har vi brug for kvalificerede og dygtige håndværkere der, foruden deres håndværk, er opdaterede på den nyeste viden og har styr på de mange procedurer og risici der er forbundet ved arbejdet i byggebranchen.

null

Er det tid til en opdatering?

Vi vil gerne bidrage til at opkvalificere dig og dine medarbejdere og sikre, at I har den nyeste viden inden for jeres fagområde. Derfor tilbyder vi i samarbejde med Lekon en række spændende e-learningskurser.

Nedenfor finder du en oversigt, hvor du kan du læse om kurserne og få en smagsprøve på indholdet ved at klikke på ”Se demo”.

Er et eller flere af kurserne relevante for dig eller dine medarbejdere, tilmelder du dig under det enkelte kursus.

Oversigt over kurser

Generel sikkerhedsbevidsthed

Kurset henvender sig til personer, der skal have en generel sikkerhedsbevidsthed.

Få viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler. Få kendskab til relevante lovkrav, indberetningsprocedurer og indsigt i formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed. Blivundervist i at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.

Generel security awareness

For people who need a General security awareness course.

Get knowledge of previously performed illegal actions in civil aviation, acts of terror and current threats. Get knowledge of relevant legal requirements, reporting procedures the purpose and organization of aviation security. You will receive ability to respond appropriately to security-related events.

Varmt arbejde

Dette kursus henvender sig til elektrikere, blikkenslagere, tagdækkere, mekanikere, pladearbejdere og andre, der i forbindelse med det daglige arbejde benytter værktøj, udstyr eller arbejdsmetoder, som udleder varme, eller som udgør en risiko for brand.

Du vil blive undervist i de forhold og risici, der kan opstå i forbindelse med varmt arbejde, så du kan udføre arbejdet under sikre forhold.

Arbejde under spænding (L-AUS)

Dette kursus henvender sig til elektrikere og montører i elinstallatørvirksomheder, der udfører arbejde på el-installationer.

Her vil du blive i stand til at udføre arbejde under spænding (L-AUS) på el-installationer i hht. DS/EN 50110-1.

ATEX

Dette kursus henvender sig til medarbejdere på tværs af faggrupper, som risikerer at skulle udføre arbejde i et område med risiko for eksplosiv atmosfære.

Få viden om hvilke betingelser der gør en atmosfære eksplosiv samt hvilke forbehold der skal tages ifm. arbejde i et ATEX-område.

Instruktion i Hjerte-Lunge-Regning (HLR)

Kurset henvender sig personer som ønsker en indledende instruktion i Hjerte Lunge Redning, eller som repetition for personer der allerede har deltaget på et kursus.

Du vil blive instrueret i de overordnede principper bag Hjerte Lunge Redning (HLR) for voksne, og få kendskab til de grundlæggende principper og teori.

Hvem er Lekon?

Lekon er specialister i implementering af kvalitetsledelsessystemer (KLS). De hjælper med at kortlægge arbejdsgange, optimere processer og formulere procedurer, som giver de bedste forudsætning for at udføre arbejdsopgaver korrekte. Lekon arbejder med hele processen fra strategien for virksomhedens overordnede kvalitetsledelse til implementering og løbende vedligehold og sikrer, at kvalitetssikringen i virksomheden lever op til lovkravene samt virksomhedens egne standarder.

null

Vil du høre mere om iKontrol?

Vores rådgivere er klar til at tage en uforpligtende snak med dig, så tøv ikke om at kontakte os herunder.

+45 7060 5855

salg@ikontrol.dk

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.